Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου

Διευθυντής Τομέα

Επίκουρος Καθηγητής Αχιλλέας Μπεχλιβάνης

 

Γραμματέας Τομέα

Καραλή Χρυσούλα

4ος όροφος, γραφείο 407

Τηλ: 2310 996613

Fax: 2310 996613

Εmail: chrisa@law.auth.gr

 

Ανακοινώσεις Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου

Σελίδες