Βιβλιοθήκη

H Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Νομική Σχολή, δίπλα στο γραφείο της Κοσμητείας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δευτέρα ως Παρασκευή: 08:00-20:00

Για την περίοδο των Αργιών και των Καλοκαιρινών διακοπών το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και αναρτάται στις Ανακοινώσεις.

 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Α. Βιβλία

1. Βιβλία κύριας συλλογής

Τα βιβλία της ενιαίας Βιβλιοθήκης της Σχολής είναι τοποθετημένα κατά Τομείς σε επτά αίθουσες.

Αναλυτικά:

301 Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο.

302 Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου.

303 Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο.

304 Αστικό Δίκαιο.

305 Διεθνές Δίκαιο.

306 Δημόσιο Δίκαιο.

307 Ποινικό Δίκαιο και Εγκληματολογία.

316 Γραμματεία Βιβλιοθήκης, Τμήμα Διαδανεισμού, Σπάνια Συλλογή

2. Βιβλία Δωρεών

Η Βιβλιοθήκη έχει δεχθεί ένα μεγάλο μέρος βιβλίων και περιοδικών από δωρητές. Οι συλλογές αυτές είναι οι εξής:

o Δωρεά Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η οποία φιλοξενείται στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου.

o Δωρεές Κ. Καραβά, Γ.-Α. Μυλωνά, Κ. Παπακωνσταντίνου, Α. Σβώλου, Θ. Τσάτσου και H. Mϋller, οι οποίες βρίσκονται στην αίθουσα 109.

o Δωρέα Ι. Σαρρή, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συλλογή περιοδικών της βιβλιοθήκης.

o Δωρεά Μαρκοπουλιώτη, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συλλογή των βιβλίων του Αστικού Δικαίου.

o Δωρεά της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. για τα 200 χρόνια της Ανεξαρτησίας, η οποία περιέχει περιοδικά και βρίσκεται ενσωματωμένη στη συλλογή περιοδικών του Τομέα Διεθνών Σπουδών, στην αίθουσα 308.

o Δωρεά Ι. Δεληγιάννη, η οποία έχει εγκατασταθεί στην αίθουσα 110.

  • Δωρεά Ν. Παπαντωνίου, η οποία βρίσκεται σε αίθουσα του αναγνωστηρίου.
  • Δωρεά Σ. Κουτσουμπίνα, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συλλογή των βιβλίων του Δημοσίου Δικαίου.
  • Δωρεά Αλ. Κωνσταντά, η οποία έχει ενσωματωθεί στη συλλογή  της βιβλιοθήκης.
  • Δωρεά Γ. Παπαδημητρίου, η οποία θα ενταχθεί στη συλλογή των βιβλίων του Δημοσίου Δικαίου.

Παλαιότυπα και σπάνια βιβλία

Πρόκειται για βιβλία που ήταν διάσπαρτα στην κύρια συλλογή της Βιβλιοθήκης (σε όλες τις αίθουσες) και συγκεντρώθηκαν σε ελεγχόμενο χώρο της γραμματείας της Βιβλιοθήκης. Τα βιβλία αυτά δεν δανείζονται, μπορεί όμως να φωτοτυπούνται εν μέρει και μόνο με τη συνδρομή των υπευθύνων της Βιβλιοθήκης. Μερικές από τις παραπάνω εκδόσεις – κυρίως του 18ου και 19ου αιώνα– έχουν συγκεντρωθεί σε ειδικά εκθετήρια στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Β. Περιοδικά

Η συλλογή των περιοδικών βρίσκεται στο αίθριο και στον κεντρικό διάδρομο της Βιβλιοθήκης (αριστερά και δεξιά).

Τα περιοδικά έχουν τοποθετηθεί κατά γνωστικό αντικείμενο. Η συλλογή των Διεθνών Σπουδών και του Ιδιωτικού Δικαίου στην αίθουσα 308. Τα περιοδικά γενικής ύλης (ελληνικά και ξενόγλωσσα) είναι συγκεντρωμένα στο αίθριο, καθώς επίσης και τα ξενόγλωσσα περιοδικά του Τομέα Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, ενώ τα ελληνόγλωσσα βρίσκονται στην κύρια συλλογή του ίδιου Τομέα. Τέλος, οι συλλογές περιοδικών της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, καθώς και του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στον κεντρικό διάδρομο.

Επίσης, πολλά αντίτυπα περιοδικών ευρείας χρήσεως, λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και συλλογών νομοθεσίας και νομολογίας βρίσκονται στο Αναγνωστήριο.

Τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών εκτίθενται με αλφαβητική σειρά σε ειδικά εκθετήρια στον κεντρικό διάδρομο. Τα περιοδικά δεν απομακρύνονται ποτέ από την Βιβλιοθήκη.

Γ. Άλλο βιβλιακό υλικό

1. Τιμητικοί Τόμοι

Βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον προθάλαμο της αίθουσας 305 με την ένδειξη «Hon» πάνω από τον ταξινομικό αριθμό.

2. Πληροφοριακά βιβλία

Σε αυτά εντάσσονται εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια, επετηρίδες, βιβλιογραφίες, επιτομές, εγχειρίδια, πίνακες κ.ά. Το κύριο μέρος της συλλογής αυτής βρίσκεται στο χώρο του Αναγνωστηρίου με τις σχετικές ενδείξεις. Επίσης, ένα μέρος από πληροφοριακά βιβλία, όπως κώδικες, σχολιασμένοι κώδικες, σειρές κ.ά., υπάρχει στους αντίστοιχους τομείς.

3.Υλικό απόσυρσης.

Περιλαμβάνει πολλαπλά αντίτυπα βιβλίων και περιοδικών, καθώς και περιοδικά παλαιότερων ετών. Το υλικό αυτό τοποθετείται στο υπόγειο της νέας πτέρυγας του κτηρίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «HORIZON»

Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλίων έχει καταχωρηθεί στο πρόγραμμα βιβλιοθηκών ΑΠΘ, «Horizon».

Α.    Επιχειρείται είσοδος στο “Horizon” μέσω World Wide Web.

Β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσπέλαση είναι η χρησιμοποίηση ενός Web browser, όπως οι Mozilla Firefox και Internet Explorer.

Γ. Η προσπέλαση είναι εφικτή μέσω του Web browser πληκτρολογώντας : http://www.lib.auth.gr στην ανοιχτή πρόσβαση του καταλόγου (Online Public Access Catalogue)

Δ. Στη συνέχεια η έρευνα γίνεται με συγκεκριμένες τεχνικές αναζήτησης σε μεγάλη ποικιλία πληροφοριακών πηγών, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το πρόγραμμα.

Ε. Η Βιβλιοθήκη οργανώνει και διεξάγει μαθήματα εκπαίδευσης με στόχο τον εντοπισμό, την αξιοποίηση και τη σωστή χρήση της πληροφορίας. Εκπαιδεύει τους  χρήστες της σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ καθώς επίσης και στις εξειδικευμένες νομικές ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει μέσω των ετήσιων συνδρομών της.

ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Α. Φωτοτυπίες

Στην διάθεση των χρηστών της Βιβλιοθήκης υπάρχουν, στον χώρο του αίθριου, φωτοτυπικά μηχανήματα που λειτουργούν με καρτοδέκτες. Η φωτοτύπηση πραγματοποιείται από τους ίδιους τους χρήστες. Τις κάρτες φωτοτύπησης προμηθεύονται οι χρήστες από τον αυτόματο πωλητή καρτών που βρίσκεται στο χώρο υποδοχής της βιβλιοθήκης, καταβάλλοντας το σχετικό τίμημα. Η φωτοτύπηση επιτρέπεται, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, μόνο για το βιβλιακό υλικό που εντάσσεται σε αυτήν. Συνεπώς, απαγορεύεται η φωτοτύπηση άλλου υλικού.

Β. Δανεισμός

Ο δανεισμός βιβλίων διέπεται από το άρθρο 4 του ισχύοντος ενιαίου Κανονισμού του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ.

Γ. Προστασία και έλεγχος

Τα βιβλία προστατεύονται με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Απομακρύνονται από τη Βιβλιοθήκη μόνο μετά από τον απαραίτητο έλεγχο του Τμήματος Δανεισμού. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται κυρίως στην έξοδο της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης, είτε ανήκουν στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είτε όχι, καλούνται να συμβάλουν προσωπικώς στην προστασία του βιβλιακού και άλλου υλικού της Βιβλιοθήκης, στην καθαριότητα των χώρων της, καθώς και στην τήρηση της τάξης.