Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακ. έτος 2019-2020

 

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3646/τ.Β΄/27-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 741/τ.Β΄/4-3-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://criminal.law.auth.gr

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής και η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» για το ακ. έτος 2019-2020.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα για το ακ. έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ καθώς και στη σχετική ανακοίνωση.