Ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής συνέντευξης για την εισαγωγή στο διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η διεξαγωγή της συνέντευξης για την εισαγωγή στο διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα λάβει χώρα:

την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 στο γραφείο 205 (Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, 2ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής).

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ξεκινήσουν από τις 09:00 π.μ. και θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα την ίδια ημέρα.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν στα τέλη Αυγούστου για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή στο διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: https://www.law.auth.gr/el/node/9968

 

Ανακοίνωση για τη λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του ΑΠΘ κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019: https://www.auth.gr/news/anouncements/26990