ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Με βάση την απόφαση της Γ.Σ. αρ. 139/9-7-2019 της Νομικής Σχολής και την αντίστοιχη έγκριση της Συγκλήτου, οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά και επομένως για την εξέτασή τους στα μαθήματα των Συνθέσεων οφείλουν προηγουμένως να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών  έχουν δικαίωμα - εφόσον έως και την εξεταστική Ιουνίου 2019 εξετάστηκαν επιτυχώς στα παραπάνω προαπαιτούμενα μαθήματα- να εξεταστούν στις Συνθέσεις κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση pmpaxev@law.auth.gr ή στη διεύθυνση mstefou@law.auth.gr (σε μία μόνο από τις δύο διευθύνσεις, όχι ταυτόχρονα και στις δύο) δηλώνοντας το μάθημα ή τα μαθήματα  Σύνθεσης στα οποία θα εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019. 

Ημερομηνίες υποβολής αιτημάτων από 2/9/2019 και ώρα 14.00  μ.μ έως 4/9/2019 και ώρα 11.00  π.μ.

 

 

Θεσσαλονίκη 02/09/2019

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής