Λίστα Υποψηφίων πτυχιούχων για ορκωμοσία 13 Σεπτεμβρίου 2019.