ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. απευθύνει κάλεσμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής προς συγκρότηση ομάδας τριών (3) ατόμων προκειμένου να συμμετάσχουν σε ημερίδα και διαγωνισμό διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, στις 5-7 Νοεμβρίου 2019. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) νομικών σχολών καθώς και σχολών διοίκησης επιχειρήσεων.

Διοργανωτές είναι ο οργανισμός ADR-ODR International και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων. Πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους διεξαγωγής του, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά́ πριν υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.adrodrinternational.com/negotiation-skills-student-bootcamp.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά με αποστολή email στον κ. Δ. Λέντζη (dlentzis@law.auth.gr) με υποβολή βιογραφικού σημειώματος και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (200 λέξεις) στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι που ο αιτών/η αιτούσα επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2019.