ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΣ ΝΟΜΙΚΗΣ