Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος, 2019 - 09:00 ως Σάββατο, 5 Οκτώβριος, 2019 - 12:30
Συνημμένα αρχεία: