Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019 θα γίνουν 2  ορκωμοσίες της Νομικής Σχολής:

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10.00πμ., και

Τρίτη  3 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10.00πμ.

στην Αίθουσα Τελετών του Παν/μίου.

Οι δηλώσεις ορκωμοσίας θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 1-11-2019 και θα κατανεμηθούν στις παραπάνω δύο ημερομηνίες ανάλογα με το ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας.

Υποβολή από τη θυρίδα της Γραμματείας 11.30-13.00 καθημερινά. Οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ορκωμοσίας τους στο e-mail της γραμματείας info@law.auth.gr. μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Θα πρέπει να στείλουν:

Αίτηση ορκωμοσίας

Αίτηση για βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Νομικής ότι δεν οφείλουν συγγράμματα (θα επικοινωνήσουν  με την βιβλιοθήκη για να μας κατεβάσουν τη βεβαίωση) 

Φωτοτυπία της Ταυτότητας

Τα έντυπα θα τα βρουν στο site της Νομικής στο link

(http://law-new.web.auth.gr/el/node/5274)

 

Τα ονόματα για την ορκωμοσία της 29-11-2019 και 3-12-2019 θα ανακοινωθούν την 22-11-2019.

                                                                           

                                                                    Από τη Γραμματεία