Συνέχεια ανακοινώσεων Διατμηματικών Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών του ΚΔΞΓ α.έ. 2019-2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης :( https://www.law.auth.gr/el/node/10456 )  σας ενημερώνουμε ότι :

1. Δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων έως 7 Οκτωβρίου 2019 για το διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια».

2. Θα πραγματοποιηθεί νέο διατμηματικό μάθημα «Ιταλική γλώσσα σε επίπεδο Α1».

Συνημμένα αρχεία: