Ανακοίνωση πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο" για το ακ. έτος 2019-2020

 

Επισυνάπτεται ο πίνακας επιτυχόντων στο διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.