ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ) 2018-2019 ΣΕΠΤ