Ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής συνέντευξης για τους επιτυχόντες του ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση"

 

Ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής συνέντευξης για τους επιτυχόντες του ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση".

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία του ΔΠΜΣ  τηλ: 2310 999338, και ώρες 10:30 π.μ-13:00 μ.μ. 

ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.med.auth.gr

bioethics@med.auth.gr