ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ 5% (ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5% ( ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ)

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ

[αφού συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr  τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και εκτυπώσουν την παραπάνω ηλεκτρονικά συμπληρωμένη φόρμα]

 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

από 04/11/2019  έως  και  11/11/2019  και ώρα 11.30- 13.00

με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Εκτύπωση της παραπάνω ηλεκτρονικά συμπληρωμένης φόρμας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής.
  • 1 (μία ) φωτογραφία
  • αστυνομική ταυτότητα και απλό φωτοαντίγραφο αυτής

 

Θεσσαλονίκη 04-11-2019

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ