ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αφού προηγουμένως καταχωρήσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

register.auth.gr

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΕ – ΝΟΜΙΚΗΣ) ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

από 21/11/2019  έως  και 02/12/2019  και ώρες 11.30 - 13.00

με τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο της εγκυκλίου αρ. 159709/Ζ1/11-10-2019 :

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης όπου να αναγράφεται ο τρόπος εισαγωγής..

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).

4. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:

  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Θεσσαλονίκη 20/11/2019

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής

Συνημμένα αρχεία: