2ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Ερευνητικής Ομάδας Νομικής Σχολής ΑΠΘ «Ψηφιακή Οικονομία και Ιδιωτικό Δίκαιο» 2019/2020

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Ερευνητικής Ομάδας Νομικής Σχολής ΑΠΘ
«Ψηφιακή Οικονομία και Ιδιωτικό Δίκαιο»

2019/2020
(ώρα: 19:00, αίθουσα 8)
22/11
Η πολιτική οικονομία της ομότιμης παραγωγής: Δύο γενικές προσεγγίσεις
Α. Παζαΐτης