Δήλωση μαθημάτων για νεοεισαχθέντες με την κατηγορία "Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού (Ομογενών)" 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Νομικής καλούνται οι νεοεισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού (Ομογενείς) να προσέλθουν στη Γραμματεία, από τις 22-11-2019 έως 27-11-2019 και ώρες 9.00-10.00 ή 11.30-13.00 για να  κάνουν Δήλωση μαθημάτων.

Οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση μαθημάτων τους στο e-mail της γραμματείας info@law.auth.gr. μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα αρχεία: