Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:"ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου ευρωπαϊκού συνταγματισμού"

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet«Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες»

διοργανώνει υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής

επιστημονική εκδήλωση με συμμετοχή νέων ερευνητών και θέμα:

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου ευρωπαϊκού συνταγματισμού

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα «Κωνσταντόπουλος»,

Νομική Σχολή ΑΠΘ

ώρα 17.00 20.00

Συνημμένα αρχεία: