ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ"