Σεμινάρια εξ αποστάσεως

Προς υλοποίηση:

Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο   (CyberCrime)

Έναρξη Προγράμματος: 28/11/2020 Λήξη Προγράμματος: 23/12/2020

Τρέχoν πρόγραμμα

Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Έναρξη Προγράμματος: 01/05/2020 Λήξη Προγράμματος: 31/12/2020

Oλοκληρωμένο πρόγραμμα

Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων/Έναρξη: 01/02/2020 Λήξη: 05/04/2020