ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αρ. 152/05-02-2020

ΕΝΕΚΡΙΝΕ τη μετεγγραφή για όλους τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.

από 06/02/2020 έως και 10/02/2020 και ώρα 11.30 – 13.00

προσκομίζοντας την επισυναπτόμενη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ όπου θα δηλώνουν ότι έχουν ζητήσει διαγραφή από το Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ. και θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. Επίσης κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του χειμερινού εξαμήνου 2019-20 και να την καταθέσουν στη Γραμματεία.

Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης και της δήλωσης μαθημάτων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@law.auth.gr έως 10/02/2020.

 

Θεσσαλονίκη 06/02/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής