Πρόγραμμα διδασκαλίας γαλλικής γλώσσας

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τμήμα Νομικής

B΄ εξάμηνο:   Τετάρτη, ώρα 18.30 – 20.45  

                      αιθ. 07, υπόγειο, παλιό κτίριο Φιλοσοφικής  Σχολής

Δ΄ εξάμηνο: Τρίτη,  ώρα 18.30 - 20.45

                     αιθ. 417junior, νέο κτίριο Φιλοσοφικής  Σχολής, 4oς όροφος

Τα μαθήματα αρχίζουν Τρίτη  18 Φεβρουαρίου 2020

Η διδάσκουσα

Ελένη Γκίνου, PhD

ginoueleni@gmail.com