Ανακοίνωση Διατμηματικών Μαθημάτων Γαλλικής του ΚΔΞΓ εαρινού εξαμήνου α.έ. 2019-2020

ΠΡΟΣ
Τις Γραμματείες
των Τμημάτων του ΑΠΘ

Σας επισυνάπτουμε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση των παρακάτω διατμηματικών μαθημάτων:

που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

με την παράκληση να ενημερωθούν εγκαίρως οι φοιτητές/-τριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00.

Επισημαίνουμε ότι οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ έχουν αναρτηθεί και στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων
Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr/el/node/283 και www.lance.auth.gr/el/node/284).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 995165