Πρόσκληση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας καθηγήτριας κ. Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου (Εκδήλωση ΕΕΔιΠοΧ 19/2/20)

Συνημμένα αρχεία: