Ανακοίνωση Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας - μαθήματα Eαρινού Εξαμήνου 2020 αλλοδαπών φοιτητών

Προς
όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως ξένη στο ΣΝΕΓ σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών-ητριών σας.

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Συνημμένα αρχεία: