ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ έτους 2020

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως την προκήρυξη των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών της Τάξεως των Ηθικών & Πολιτικών Επιστημών (Γ’ Τάξη), για το έτος 2020.

Σας αποστέλλουμε επίσης, τους γενικούς όρους απονομής των βραβείων, καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης, προκειμένου να προωθηθούν από το Ίδρυμα σας, προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων.

Παρακάτω παρατίθεται παραπομπή στο σχετικό link του ιστότοπου της Ακαδημίας Αθηνών.

http://www.academyofathens.gr/el/node/2296

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στους γενικούς όρους 13, 14 και 18.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γεωργία Πυριοβολή

Ακαδημία Αθηνών

-Γραμματεία Τάξεως Ηθικών & Πολιτικών Επιστημών

-Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Τηλ. 2103664798