Πρόσκληση σε συνέδριο "Η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα"

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Δικαωμάτων του Ανθρώπου και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διοργανώνει συνέδριο με θέμα "Η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα". Το συνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 27-28.3.2020, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Θα είναι μεγάλη χαρά μας να σας υποδεχθούμε!

Συνημμένα αρχεία: