Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε(5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα