ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015-2016

Καλούνται  οι φοιτητές, που κατά την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους   2019-2020 βρίσκονται  στο 12ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, άρα  βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο του νέου προγράμματος σπουδών,  να υποβάλουν άμεσα δήλωση μαθημάτων.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  05.03.2020 έως και  16.03.2020

  • Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν από το Ακαδ. Έτος 2015-2016  εξαιρούνται πλήρως από τον περιορισμό ανωτάτου ορίου για τα μαθήματα επιλογής και θα πρέπει να υποβάλουν  για το Εαρινό Εξάμηνο τις δηλώσεις τους για όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής)

από 05.03.2020 έως και 16.03.2020.

  • Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων για δήλωση μαθημάτων για όλους τους φοιτητές είναι είκοσι (20).
  • Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων υποβάλλουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Νομικής από το 1993 και μετά καθώς και τυχόν παλαιότεροι, αυτοί όμως μόνο εφόσον έχουν ενταχθεί, μετά από αίτησή τους, στο νέο πρόγραμμα σπουδών.
  • Κατά τα λοιπά, φοιτητές που έχουν εγγραφεί πριν το 1993 υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία της σχολής κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες 11.30-13.00.
  • Μπορούν να δηλωθούν για εξέταση μόνο τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 είτε είναι υποχρεωτικά είτε επιλογής. Εξαιρούνται όλες οι Συνθέσεις που,  μπορούν να δηλωθούν αφού διδάσκονται και εξετάζονται σε όλα τα εξάμηνα όπως και το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας  (Ε εξάμηνο) το οποίο  όμως μόνο εξετάζεται στην εξεταστική Ιουνίου.
  • Υπενθυμίζεται ότι από τα 13 μαθήματα επιλογής  που απαιτούνται συνολικά  για τη λήψη πτυχίου, τα 4 πρέπει οπωσδήποτε να είναι από οποιεσδήποτε διαφορετικές ενότητες είτε μαθημάτων ειδικής επιλογής του παλαιού προγράμματος είτε περιορισμένης επιλογής (ΠΕ) του νέου προγράμματος είτε από συνδυασμό και των δύο. Όσοι έχουν επιτύχει ήδη σε 13 μαθήματα επιλογής μέχρι και την εξεταστική Ιανουαρίου 2020  δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν επιπλέον μαθήματα επιλογής. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 13 μαθήματα επιλογής έως και την εξεταστική Ιανουαρίου 2020, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τώρα τόσα μόνο μαθήματα επιλογής όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού των 13 και δεν επιτρέπεται με τη δήλωσή τους να υπερβούν τον παραπάνω αριθμό μαθημάτων.
  • Μπορείτε να ξαναμπείτε και να αλλάξετε τη δήλωση σας μόνο κατά την περίοδο των δηλώσεων.
  • Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο επαλήθευσης της δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές, διαδικασία απαραίτητη για τη διασφάλιση της υποβολής και του περιεχομένου της δήλωσης.
  • Οι δηλώσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατά την περίοδο τω ν δηλώσεων .Μετά τις 16.03.2020 τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού υποβάλλετε τη δήλωσή σας την επόμενη μέρα θα κάνετε είσοδο στο  www.sis.auth.gr απ’ όπου πρέπει να εκτυπώσετε ή να σώσετε το αποδεικτικό δήλωσης (αρχείο pdf). Αναλυτικές εικονογραφημένες οδηγίες υπάρχουν στο μενού ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ στο sis.auth.gr.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών  οι φοιτητές που για τη λήψη του πτυχίου τους οφείλουν έως 30ECTS  έχουν δικαίωμα να ζητήσουν  την κατ’ εξαίρεση εξέτασή τους - κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2020 - σε μαθήματα που δεν διδάσκονται στο Εαρινό εξάμηνο (εμβόλιμη).

 Λεπτομέρειες για την υποβολή αυτών των αιτήσεων θα ανακοινωθούν μέσα στο μήνα Απρίλιο.

 

Από τη Γραμματεία

 

Συνημμένα αρχεία: