ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

Μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 113/12-3-2020 έγγραφο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που επισυνάπτεται (βλ. σελ 2, παρ. Β) ματαιώνονται οι ορκωμοσίες  του Τμήματος Νομικής που είχαν οριστεί για τις 18 και 20 Μαρτίου 2020.

Με βάση το έγγραφο, μόνο όποιος έχει «τεκμηριωμένη ανάγκη» θα μπορεί να ορκιστεί σε συνεννόηση με τη Γραμματεία.