Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία Νομικής Αγγλικής Ορολογίας

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων, θα ξεκινήσουν οι διαλέξεις του μαθήματος της Αγγλικής Ορολογίας.

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 26/03/2020 στις 12.00 -15.00.

Το παρόν μήνυμα αποστέλλεται με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών, το link στο οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω διαδικτύου, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, δηλαδή την Πέμπτη 26/03/2020 και ώρα 12.00, είναι το εξής: https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/makrinaz/FAB0C0KD

 Η Διδάσκουσα,
Δρ. Μακρίνα Ζαφείρη