Σύνθεση Αστικού Δικαίου, τμήμα Β'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύνθεση Αστικού Δικαίου, τμήμα Β'

Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

 

Το μάθημα της Τρίτης, 24/3, ώρα 14:00-16:00, θα διεξαχθεί μέσω του link:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/yianna/ADE1TBIG

Οδηγίες συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα υπάρχουν στο link:

https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις ασκήσεις του μαθήματος.

Συνημμένα αρχεία: