Προκήρυξη κενής θέσης επίκ. καθηγητή με γνωστ. αντικείμενο "Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο"

ANAKOINΩΣΗ

Προκηρύχθηκε στο Τμήμα Νομικής, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, μια κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο", κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ16233.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 28/05/2020 και ημερομηνία λήξης υποβολών: 28/07/2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Συνημμένα αρχεία: