ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) 2019-2020 ΙΟΥΝ