Θέματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου, Προφορική Εξέταση