Οδηγίες για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος «Γενικό Ποινικό Δίκαιο» (Β΄ τμήμα)