( ΕΛΕ 47 )ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2019-2020 ΙΟΥΝ