( ΠΕ 11 ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2019-2020 ΙΟΥΝ