( ΕΛΕ 2 )ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 2019-2020 ΙΟΥΝ