Ανακήρυξη υποψήφιου για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ