Ανακήρυξη υποψήφιου για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ