Ανακήρυξη υποψήφιου για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ