ΣΧΕΔΙΟ προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται το ΣΧΕΔΙΟ προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020  από τις :

                       1-9-2020 έως 30-9-2020

Θα ακολουθήσει το οριστικό πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 (με όλα τα επιλογής μαθήματα) καθώς και ο ακριβής τρόπος εξέτασης στα μαθήματα.
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Σχολής.

                                                    Από τη Γραμματεία Νομικής Σχολής