Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικά με την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής