Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικά με την εκλογή Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Νομικής