(Υ23)_(ΤΜΗΜΑ Β ΚΑΙ Γ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Α ΤΜΗΜΑ)_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ) 2019-2020 ΙΟΥΝ