ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020- ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών  της Νομικής Σχολής, οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά και επομένως για την εξέτασή τους στα μαθήματα των Συνθέσεων οφείλουν προηγουμένως να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών  έχουν δικαίωμα - εφόσον στην εξεταστική Ιουνίου 2020 εξετάστηκαν επιτυχώς στα παραπάνω προαπαιτούμενα μαθήματα- να εξεταστούν στις Συνθέσεις κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση pmpaxev@law.auth.gr ή στη διεύθυνση mstefou@law.auth.gr (σε μία μόνο από τις δύο διευθύνσεις, όχι ταυτόχρονα και στις δύο) δηλώνοντας το μάθημα ή τα μαθήματα  Σύνθεσης στα οποία θα εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. 

Ημερομηνίες υποβολής αιτημάτων από 18/8/2020 έως και 24/8/2020