ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 29-7-2020 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δόθηκε και δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, προς διευκόλυνση όσων δεν υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 29-7-2020.

Η εκ νέου παράταση ορίστηκε από την Παρασκευή 21-8-2020 έως την Παρασκευή 28-8-2020 κατά τη διάρκεια της οποίας, οι δικαιούχοι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

 

Από τη γραμματεία Νομικής