ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 εκ νέου διότι χρειάστηκε να γίνουν κάποιες μεμονωμένες αλλαγές κυρίως στο τρόπο εξέτασης μαθημάτων από τους εξεταστές και παρακαλούμε για την προσοχή σας .
Υπενθυμίζουμε για την προφορική εξέταση-εξ αποστάσεως να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των τομέων.

Μ.Στέφου- Γραμματεία Νομικής Σχολής